In de omgevingsvisie laten we zien waar de gemeente Scherpenzeel voor staat en waar we naar toe willen in de toekomst. De combinatie van ‘thema’s’, ‘waarden’ en ‘ambities’ bepaalt de mogelijkheden voor nieuwe initiatieven in onze verschillende gebieden. De huidige status van deze website is definitief (versie 1.0 vastgesteld op 9 november 2021).

Lees verder via één van de trefwoorden over het onderwerp of klik via de kaart naar jouw gebied.

Samen met inwoners, ondernemers, organisaties en werken wij aan een samenleving waarin het goed wonen, werken en recreëren is. Ons motto is: “Als een initiatief past binnen de door de gemeenteraad vastgestelde kaders, en er is draagvlak in de samenleving, dan werkt de gemeente Scherpenzeel graag mee aan jouw initiatief!”

Adressen

Trefwoorden

Geen resultaten gevonden
Aan het zoeken...

Gebieden

De gemeente Scherpenzeel kent verschillende typen gebieden. Ieder gebied ziet er anders uit en er vinden andere activiteiten plaats. Zo wordt er in het ene gebied vooral gewoond en in het andere gebied vooral gewerkt. De activiteit die in een gebied plaatsvindt, bepaalt in grote mate wat we in een gebied belangrijk vinden en wat we met een gebied willen in de toekomst. Zo mag er op een bedrijventerrein meer geluid worden gemaakt, terwijl het in een natuurlijk gebied vooral stil moet zijn.

In de gemeente Scherpenzeel onderscheiden we vijf gebieden:

Gebieden
Hover me