In de omgevingsvisie laten we zien waar de gemeente Scherpenzeel voor staat en waar we naar toe willen in de toekomst. De combinatie van ‘thema’s’, ‘waarden’ en ‘ambities’ bepaalt de mogelijkheden voor nieuwe initiatieven in onze verschillende gebieden. De huidige status van deze website is definitief (versie 1.0 vastgesteld op 9 november 2021).

Lees verder via één van de trefwoorden over het onderwerp of klik via de kaart naar jouw gebied.

Samen met inwoners, ondernemers, organisaties en werken wij aan een samenleving waarin het goed wonen, werken en recreëren is. Ons motto is: “Als een initiatief past binnen de door de gemeenteraad vastgestelde kaders, en er is draagvlak in de samenleving, dan werkt de gemeente Scherpenzeel graag mee aan jouw initiatief!”

Adressen

Trefwoorden

Geen resultaten gevonden
Aan het zoeken...

Openbare orde en veiligheid

Veiligheid is niet vanzelfsprekend. Het is van groot belang dat we de veilige omgeving waarin wij leven koesteren. Vanuit een goed evenwicht tussen preventie, handhaving en zorg zetten we ons in voor vergroting van het veiligheidsgevoel van de inwoners. Daarnaast is het belangrijk dat we voorbereid zijn op noodsituaties, zoals bij bosbranden in mogelijke perioden van droogte.

Hover me