In de omgevingsvisie laten we zien waar de gemeente Scherpenzeel voor staat en waar we naar toe willen in de toekomst. De combinatie van ‘thema’s’, ‘waarden’ en ‘ambities’ bepaalt de mogelijkheden voor nieuwe initiatieven in onze verschillende gebieden. De huidige status van deze website is definitief (versie 1.0 vastgesteld op 9 november 2021).

Lees verder via één van de trefwoorden over het onderwerp of klik via de kaart naar jouw gebied.

Samen met inwoners, ondernemers, organisaties en werken wij aan een samenleving waarin het goed wonen, werken en recreëren is. Ons motto is: “Als een initiatief past binnen de door de gemeenteraad vastgestelde kaders, en er is draagvlak in de samenleving, dan werkt de gemeente Scherpenzeel graag mee aan jouw initiatief!”

Adressen

Trefwoorden

Geen resultaten gevonden
Aan het zoeken...

DNA van Scherpenzeel

Scherpenzeel is een gemoedelijk dorp, waar inwoners elkaar nog kennen en gedag zeggen. Er is ruimte voor iedereen die zich verbonden voelt met de gemeente! De gemeenschapszin dat is ontstaan uit de kleinschaligheid en type inwoners van Scherpenzeel, is een kracht van onze gemeente. We willen als gemeente de leefomgeving zo inrichten dat deze gemeenschapszin maximaal tot uiting kan komen en bijdraagt aan de ontwikkelingen in het dorp.

Hover me