In de omgevingsvisie laten we zien waar de gemeente Scherpenzeel voor staat en waar we naar toe willen in de toekomst. De combinatie van ‘thema’s’, ‘waarden’ en ‘ambities’ bepaalt de mogelijkheden voor nieuwe initiatieven in onze verschillende gebieden. De huidige status van deze website is definitief (versie 1.0 vastgesteld op 9 november 2021).

Lees verder via één van de trefwoorden over het onderwerp of klik via de kaart naar jouw gebied.

Samen met inwoners, ondernemers, organisaties en werken wij aan een samenleving waarin het goed wonen, werken en recreëren is. Ons motto is: “Als een initiatief past binnen de door de gemeenteraad vastgestelde kaders, en er is draagvlak in de samenleving, dan werkt de gemeente Scherpenzeel graag mee aan jouw initiatief!”

Adressen

Trefwoorden

Geen resultaten gevonden
Aan het zoeken...

Vitale en leefbare gemeente

Om een vitale en leefbare gemeente te blijven werken we aan een levendig karakter in ons dorp. Er is een passend woningaanbod voor alle doelgroepen: jong en oud. Scherpenzeel ontwikkelt zich tot een plek waar mensen graag wonen, recreëren en verblijven. We zoeken de juiste balans tussen reuring en rust. Zo willen we onze openbare ruimte (park en pleinen) aanpakken. Scherpenzeel blijft een ‘boodschappendorp’, waarbij we de levendigheid en vitaliteit in en rondom het centrum verder een impuls geven voor zowel onze inwoners als voor toeristen. We stimuleren inwoners om actief deel te nemen aan de maatschappij (sociaal, verenigingen, sport, bewegen, betaald of onbetaald werk). We proberen de vraag naar zorg te verminderen, waarbij de nadruk ligt op preventie en het vroeg signaleren van diverse problemen. Hierbij is speciale aandacht voor eenzaamheid bij ouderen en jongeren. Ook in de toekomst blijven onze voorzieningen en verenigingen bestaan, en biedt Scherpenzeel kansen en mogelijkheden voor ontmoeten en uitwisselen. Zo kan de volle sociale agenda van de Scherpenzeler gevuld blijven.

Hover me