In de omgevingsvisie laten we zien waar de gemeente Scherpenzeel voor staat en waar we naar toe willen in de toekomst. De combinatie van ‘thema’s’, ‘waarden’ en ‘ambities’ bepaalt de mogelijkheden voor nieuwe initiatieven in onze verschillende gebieden. De huidige status van deze website is definitief (versie 1.0 vastgesteld op 9 november 2021).

Lees verder via één van de trefwoorden over het onderwerp of klik via de kaart naar jouw gebied.

Samen met inwoners, ondernemers, organisaties en werken wij aan een samenleving waarin het goed wonen, werken en recreëren is. Ons motto is: “Als een initiatief past binnen de door de gemeenteraad vastgestelde kaders, en er is draagvlak in de samenleving, dan werkt de gemeente Scherpenzeel graag mee aan jouw initiatief!”

Adressen

Trefwoorden

Geen resultaten gevonden
Aan het zoeken...

Water als inrichtingsprincipe

De aanwezigheid van water in onze gemeente is een waarde waar wij nog meer op in willen zetten. Het in stand houden van de aanwezige waterlopen die een belangrijke hydrologische, ecologische en cultuurhistorische functie hebben. Denk hierbij aan de Lunterse Beek, het Valleikanaal en de beken in Scherpenzeel Noord. Het zorgt als het ware voor een rode (of blauwe) draad in veel thema’s die in onze gemeente spelen. Deze thema’s worden hieronder uitgelicht.

Hover me