In de omgevingsvisie laten we zien waar de gemeente Scherpenzeel voor staat en waar we naar toe willen in de toekomst. De combinatie van ‘thema’s’, ‘waarden’ en ‘ambities’ bepaalt de mogelijkheden voor nieuwe initiatieven in onze verschillende gebieden. De huidige status van deze website is definitief (versie 1.0 vastgesteld op 9 november 2021).

Lees verder via één van de trefwoorden over het onderwerp of klik via de kaart naar jouw gebied.

Samen met inwoners, ondernemers, organisaties en werken wij aan een samenleving waarin het goed wonen, werken en recreëren is. Ons motto is: “Als een initiatief past binnen de door de gemeenteraad vastgestelde kaders, en er is draagvlak in de samenleving, dan werkt de gemeente Scherpenzeel graag mee aan jouw initiatief!”

Adressen

Trefwoorden

Geen resultaten gevonden
Aan het zoeken...

Groene en gezonde toekomst

Scherpenzeel maakt zich klaar voor de toekomst. We bereiden ons voor op de grote uitdagingen van onze tijd, waaronder de energietransitie en klimaatverandering. We geven de komende jaren vorm aan de ontwikkelingen waarbij we steeds meer ruimte bieden aan duurzame energieopwekking en waterberging. De inrichting van de leefomgeving draagt bij aan onze ambities op het gebied van klimaat en biodiversiteit. Dit betekent dat er voldoende groen is in ons centrum, in onze woonwijken en op onze bedrijventerreinen. In Scherpenzeel vinden we het belangrijk om gezond te blijven. Er is voldoende groen en ruimte om te bewegen, sporten en spelen in de wijk. Inwoners worden gestimuleerd om zich met de fiets of lopend te verplaatsen binnen ons dorp. In de openbare ruimte is ruimte om elkaar te ontmoeten, de leefomgeving is toegankelijk voor alle inwoners.

Hover me