In de omgevingsvisie laten we zien waar de gemeente Scherpenzeel voor staat en waar we naar toe willen in de toekomst. De combinatie van ‘thema’s’, ‘waarden’ en ‘ambities’ bepaalt de mogelijkheden voor nieuwe initiatieven in onze verschillende gebieden. De huidige status van deze website is definitief (versie 1.0 vastgesteld op 9 november 2021).

Lees verder via één van de trefwoorden over het onderwerp of klik via de kaart naar jouw gebied.

Samen met inwoners, ondernemers, organisaties en werken wij aan een samenleving waarin het goed wonen, werken en recreëren is. Ons motto is: “Als een initiatief past binnen de door de gemeenteraad vastgestelde kaders, en er is draagvlak in de samenleving, dan werkt de gemeente Scherpenzeel graag mee aan jouw initiatief!”

Adressen

Trefwoorden

Geen resultaten gevonden
Aan het zoeken...

Relatie met andere omgevingsvisies

Elke overheidslaag stelt een omgevingsvisie op; gemeenten, provincies en het Rijk. De omgeving houdt namelijk niet op bij de grens van een gemeente, waterschap of provincie. De Nationale Omgevingsvisie (NOVI), Omgevingsvisie Gaaf Gelderland en Blauwe Omgevingsvisie beschrijven de waarden, thema’s en ambities voor hun gebieden, daar valt Scherpenzeel dus onder. Echter in onze eigen Scherpenzeelse omgevingsvisie maken wij onze eigen keuzes, die soms ook van de anderen kunnen verschillen.

Adressen

Trefwoorden

Geen resultaten gevonden
Aan het zoeken...

Relatie met andere omgevingsvisies

Elke overheidslaag stelt een omgevingsvisie op; gemeenten, provincies en het Rijk. De omgeving houdt namelijk niet op bij de grens van een gemeente, waterschap of provincie. De Nationale Omgevingsvisie (NOVI), Omgevingsvisie Gaaf Gelderland en Blauwe Omgevingsvisie beschrijven de waarden, thema’s en ambities voor hun gebieden, daar valt Scherpenzeel dus onder. Echter in onze eigen Scherpenzeelse omgevingsvisie maken wij onze eigen keuzes, die soms ook van de anderen kunnen verschillen.

Hover me