In de omgevingsvisie laten we zien waar de gemeente Scherpenzeel voor staat en waar we naar toe willen in de toekomst. De combinatie van ‘thema’s’, ‘waarden’ en ‘ambities’ bepaalt de mogelijkheden voor nieuwe initiatieven in onze verschillende gebieden. De huidige status van deze website is definitief (versie 1.0 vastgesteld op 9 november 2021).

Lees verder via één van de trefwoorden over het onderwerp of klik via de kaart naar jouw gebied.

Samen met inwoners, ondernemers, organisaties en werken wij aan een samenleving waarin het goed wonen, werken en recreëren is. Ons motto is: “Als een initiatief past binnen de door de gemeenteraad vastgestelde kaders, en er is draagvlak in de samenleving, dan werkt de gemeente Scherpenzeel graag mee aan jouw initiatief!”

Adressen

Trefwoorden

Geen resultaten gevonden
Aan het zoeken...

Ondernemend Scherpenzeel

Ondernemen, dat kunnen wij in onze gemeente goed! Scherpenzeel is een ondernemende (agrarisch) dorp met veel kansen. We willen in Scherpenzeel Noord voldoende ruimte houden voor agrarische bedrijvigheid, maar ook kansen bieden voor combinaties met natuur, recreatie en zorg. We gaan voor kringlooplandbouw waarbij we de natuur ook sparen en verzorgen. Daarnaast stimuleren wij initiatieven voor kleinschalige functies op vrijkomende agrarische bedrijven zoals wonen. Om recreatie en toerisme verder te stimuleren zien wij kansen om recreatieve (wandel- en fiets)routes te verbeteren. Zowel in het buitengebied, als in de verbinding met het centrum. Horeca, bed & breakfast en recreatief verblijf krijgt steeds meer een plek in ons centrum en in het buitengebied.

Hover me