In de omgevingsvisie laten we zien waar de gemeente Scherpenzeel voor staat en waar we naar toe willen in de toekomst. De combinatie van ‘thema’s’, ‘waarden’ en ‘ambities’ bepaalt de mogelijkheden voor nieuwe initiatieven in onze verschillende gebieden. De huidige status van deze website is definitief (versie 1.0 vastgesteld op 9 november 2021).

Lees verder via één van de trefwoorden over het onderwerp of klik via de kaart naar jouw gebied.

Samen met inwoners, ondernemers, organisaties en werken wij aan een samenleving waarin het goed wonen, werken en recreëren is. Ons motto is: “Als een initiatief past binnen de door de gemeenteraad vastgestelde kaders, en er is draagvlak in de samenleving, dan werkt de gemeente Scherpenzeel graag mee aan jouw initiatief!”

Adressen

Trefwoorden

Geen resultaten gevonden
Aan het zoeken...

Scherpenzeel Centrum

Het centrum van Scherpenzeel is een aantrekkelijk centrumgebied met een gevarieerd aanbod aan winkels. Het centrum biedt binnen Scherpenzeel een bijzonder woonmilieu door het monumentale karakter en de aanwezigheid van winkels en voorzieningen. Er zijn in en direct aan het centrum diverse woon- en zorgvoorzieningen voor ouderen aanwezig. Het centrumgebied is zo een levendige ontmoetingsplek voor jong en oud.

Thema's
Ambities
Waarden

Adressen

Trefwoorden

Geen resultaten gevonden
Aan het zoeken...

Scherpenzeel Centrum

Het centrum van Scherpenzeel is een aantrekkelijk centrumgebied met een gevarieerd aanbod aan winkels. Het centrum biedt binnen Scherpenzeel een bijzonder woonmilieu door het monumentale karakter en de aanwezigheid van winkels en voorzieningen. Er zijn in en direct aan het centrum diverse woon- en zorgvoorzieningen voor ouderen aanwezig. Het centrumgebied is zo een levendige ontmoetingsplek voor jong en oud.

Hover me