In de omgevingsvisie laten we zien waar de gemeente Scherpenzeel voor staat en waar we naar toe willen in de toekomst. De combinatie van ‘thema’s’, ‘waarden’ en ‘ambities’ bepaalt de mogelijkheden voor nieuwe initiatieven in onze verschillende gebieden. De huidige status van deze website is definitief (versie 1.0 vastgesteld op 9 november 2021).

Lees verder via één van de trefwoorden over het onderwerp of klik via de kaart naar jouw gebied.

Samen met inwoners, ondernemers, organisaties en werken wij aan een samenleving waarin het goed wonen, werken en recreëren is. Ons motto is: “Als een initiatief past binnen de door de gemeenteraad vastgestelde kaders, en er is draagvlak in de samenleving, dan werkt de gemeente Scherpenzeel graag mee aan jouw initiatief!”

Adressen

Trefwoorden

Geen resultaten gevonden
Aan het zoeken...

Scherpenzeel Noord

Scherpenzeel-Noord omvat het buitengebied ten noorden van het dorp. Het gebied kenmerkt zich door een aantrekkelijk landschap met cultuurhistorische waarde. Landbouw staat centraal in Scherpenzeel-Noord. Daarnaast zijn er kleinschalige recreatieve functies aanwezig die passen bij het cultuurlandschap.

Thema's
Ambities
Waarden

Adressen

Trefwoorden

Geen resultaten gevonden
Aan het zoeken...

Scherpenzeel Noord

Scherpenzeel-Noord omvat het buitengebied ten noorden van het dorp. Het gebied kenmerkt zich door een aantrekkelijk landschap met cultuurhistorische waarde. Landbouw staat centraal in Scherpenzeel-Noord. Daarnaast zijn er kleinschalige recreatieve functies aanwezig die passen bij het cultuurlandschap.

Hover me